Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Godło

BIP
oko
oko
small
medium
big
fb

Odpłatności

Rodzice/opiekunowie dokonują opłaty za przedszkole na podstawie Uchwały Nr LIV/705/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. wprowadza od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin.

W związku z tym odpłatność za pierwsze dziecko w rodzinie wynosi 1 zł za godzinę, opłaty za drugie i kolejne nie wnosi się.

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 8,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Odpłatności za przedszkole mogą być regulowane drogą internetową na konto przedszkola:

tj. 20 1020 3844 0000 1102 0139 0707 w banku PKO BP S.A.


Liczba odwiedzin strony (od 30.09.2015): 75011

(67) 212 40 53

pp14@cuw.pila.pl