Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Godło

BIP
oko
oko
small
medium
big
fb

My dawniej i dziś

Przedszkole znajduje się w oddalonej od centrum miasta, spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych. Istnieje od 1980 roku. Bliski dostęp do lasu sprawia, że nasi wychowankowie mają częsty kontakt z przyrodą.
Placówka posiada duży, zielony, nowocześnie wyposażony ogród, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. Cisza i zieleń są to nieodłączne elementy prawidłowego rozwoju. Na terenie ogrodu odbywają się także festyny rodzinne oraz zabawy z uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3.
Stała, wieloletnia współpraca z sąsiadującą szkołą pozwala na łagodne przekraczanie progu szkolnego przez naszych absolwentów.
Nasze przedszkole posiada dużą, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, salę komputerową, gabinet terapeutyczny, oraz wygodne i estetycznie urządzone sale zabaw. Bezpośrednia bliskość łazienki i toalety z salą sprzyja higienie.
Do budynku przedszkolnego jest wejście z domofonem, co sprzyja bezpieczeństwu, do budynku trudniej dostać się osobom niepowołanym.
Dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby wyznaczone przez nich w formie pisemnej.
W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak: rytmika, taniec towarzyski, język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz terapia logopedyczna.

Kadra pedagogiczna placówki, to zespół nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Grono pedagogiczne preferuje model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe.
W przedszkolu realizowany jest podstawowy program edukacyjny. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy optymalny rozwój w oparciu o tworzone przez nas programy terapeutyczne.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielki wykorzystują programy autorskie, stosują twórcze i aktywne metody pracy.

Organizujemy wycieczki do zakładów pracy, instytucji oraz do Ośrodków Edukacji Ekologicznej.

Współpracujemy z:

Organizujemy uroczystości i spotkania z udziałem rodziców i dzieci, są to m. in.: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Matki, Dzień Babci, bale karnawałowe, występy wychowanków w Pilskim Domu Kultury, festyny rodzinne, zajęcia otwarte.

Dla dzieci nowoprzyjętych prowadzimy dni adaptacyjne oraz dni otwarte w celu zapoznania z placówką i personelem.
Dbamy o prawidłowe odżywianie dzieci. Posiłki przygotowywane są różnorodnie a podawane estetycznie i kolorowo dodatkowo zachęcają do spożycia.
W naszym przedszkolu funkcjonuje 7 grup wiekowych. Przedszkole czynne jest od godziny 630 – 1630.
Naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Staramy się aby opuszczając mury przedszkola byli otwarci na kontakty z innymi ludźmi, żeby cechowała ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata.

Naszym sukcesem jest dobre przygotowanie absolwentów do adaptacji i osiągania sukcesów w szkole.

 

Historia Przedszkola

Przedszkole zostało wybudowane w 1980 r. przez rzemieślników zrzeszonych w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Pile w darze Dzieciom pilskim.
Spółdzielnia przyjęła patronat nad przedszkolem w dniu 14 października 1982 r. i sprawowała go do 1992 r., kiedy to opiekę nad placówkami oświatowymi przejął Urząd Miasta Piły.

Placówką kierowało trzech dyrektorów:

Obecnie placówką kieruje pani mgr Marlena Drozdowska.
Funkcję zastępcy sprawuje pani mgr Lucyna Kwiatkowska.

 

My dzisiaj

Do Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka dzieci mogą uczęszczać na 9 godzin.

Tworzone są grupy:

W wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjęte do przedszkola dzieci 2,5 letnie.
Dzieci otrzymują w przedszkolu 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane przez pracowników kuchni.

 

Ewaluacja w przedszkolu

W Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w dniach od 10 lutego 2015 r. do 24 lutego 2015 r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Ewaluację przeprowadził zespół wizytatorów ds. ewaluacji Delegatury w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

Treść raportu z przeprowadzonej ewaluacji problemowej

 


Liczba odwiedzin strony (od 30.09.2015): 75012

(67) 212 40 53

pp14@cuw.pila.pl