Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Godło

BIP
oko
oko
small
medium
big
fb

Nasze przedszkole

W naszym przedszkolu stwarzamy każdemu dziecku pełne miłości, ciepła i akceptacji warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań.

Opracowana koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, statucie przedszkola.

 

Koncepcja pracy


Liczba odwiedzin strony (od 30.09.2015): 75017

(67) 212 40 53

pp14@cuw.pila.pl