Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Godło

BIP
oko
oko
small
medium
big
fb

Bezpieczeństwo

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile:

  1. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
  2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
  3. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola.
  4. Postępowanie w przypadku samowolnego oddalenia się dziecka z placówki przedszkolnej.
  5. Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
  6. Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka.
  7. Organizacja pierwszej pomocy.
  8. Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
  9. Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.

 

Procedury bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Liczba odwiedzin strony (od 30.09.2015): 75012

(67) 212 40 53

pp14@cuw.pila.pl