Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Godło

BIP
oko
oko
small
medium
big
fb

Programy, zajęcia

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i kształcące na rok szkolny 2019/2020:

  1. Rozwijanie umiejętności uczenia się.
  2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci.
  3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
 
 
1.
Nazwa programu:
„Od przedszkolaka do pierwszaka”
 
Autor:
I. Broda
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
1/2020
 
Realizator:
wszystkie grupy
 
2.
Nazwa programu:
„Wykorzystanie metody 6-klocków w stymulowaniu dzieci przedszkolnych”
 
Autor:
L. Kwiatkowska, M. Drozdowska, M. Kleczewska
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
2/2020
 
Realizator:
grupa 4, 5-latki
 
3.
Nazwa programu:
„Kochamy dobrego Boga”
 
Autor:
 
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
3/2020
 
Realizator:
grupa 6-latki
 
4.
Nazwa programu:
„Muzyczne podróże z Wróbelkiem Elemelkiem”
 
Autor:
I. Maras
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
4/2020
 
Realizator:
grupa 5, 6-latki
 
5.
Nazwa programu:
„Wykorzystanie klocków LEGO EDUCATION w stymulowaniu zdolności społeczno-emocjonalnych”
 
Autor:
M. Kleczewska
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
5/2020
 
Realizator:
grupa 5, 6-latki
 
6.
Nazwa programu:
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 
Autor:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
6/2020
 
Realizator:
6-latki

 

Dodatkowe zajęcia

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli:

  • praca wyrównawcza z dzieckiem,
  • praca z dzieckiem zdolnym,
  • praca z komputerem,
  • ćwiczenia jogi,
  • rytmika,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania: gra w szachy.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW INNOWACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
 
 
1.
Tytuł innowacji:
„English is simple with Super Simple Learning”
 
Autor:
B. Kwiatkowska
 
Rodzaj innowacji:
metodyczna
 
Nr dopuszczenia dyrektora:
1/2020
 
Realizator:
wszystkie grupy
 

 


Liczba odwiedzin strony (od 30.09.2015): 75016

(67) 212 40 53

pp14@cuw.pila.pl