Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Godło

BIP
oko
oko
small
medium
big
fb

Projekt UE

 

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile

 

Projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile zostaną wykonane:

 

 

Informacja o projekcie

 


Liczba odwiedzin strony (od 30.09.2015): 75013

(67) 212 40 53

pp14@cuw.pila.pl